Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

Startoljon a biztonságra!

Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

"A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben."
(Abraham Lincoln)
Ajánlatkérés

Jogszabályok

190/2004. Korm. rendelet a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról (hatályon kívül 2010.01.01.-től)

http://www.mabisz.hu/images/stories/docs/jogszabalyok/190-2004kormrend.pdf

2009. évi LXII. Törvény a kötelező gépjármű felelősségbiztosításról (hatályos 2010.01.01.-től)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900062.TV

19/2009. (X.9.) PM rendelet a BM igazolás és a kártörténeti igazolás kiadásának szabályairól (hatályon kívül 2011.06.15.-től)

https://www.mabiasz.hu/downloads/57

21/2011. (VI.10.) NGM rendelet a BM rendszer és a kártörténeti igazolás kiadásának szabályairól (hatályos 2011.06.15.-től)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100021.NGM

20/2009. (X.9.) PM rendelet a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál alkalmazott kategóriákról (hatályos 2010.01.01.-től)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900020.PM

1959 évi IV. Törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről XLV. Fejezet - A biztosítás (Hatályon kívül 2014.03.15.-től)

http://docplayer.hu/929544-1959-evi-iv-torveny-a-magyar-koztarsasag-polgari-torvenykonyverol.html

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Hatályos 2014.03.15.-től)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

2003 évi LX. Törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről (hatályon kívül 2016.01.01.-től)

http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a0300060.TV

2014. évi LXXXVIII. Törvény a biztosítási tevékenységről (440.§ a hatálybalépésről)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400088.TV

2001 évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv

2005 évi XXV. Törvény a távértékesítés kerestében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről (Hatályos 2015.07.01.-től)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500025.TV

2015. évi CXLVII. Törvény:

  • A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvény módosítása (hatályos: 2016.01.01.-től)
  • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. Törvény módosítása (hatályos: 2016.01.01.-től.)
  • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. Törvény módosítása (hatályos: 2016.01.02.-től.)

https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/jogszabalyok/egyeb-magyar-jogszabalyok/torvenyek

2015. évi CLXII. Törvény:

  • A biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása (hatálybalépések a törvényben)
  • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. Törvény módosítása (hatálybalépések a törvényben)

https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/jogszabalyok/egyeb-magyar-jogszabalyok/torvenyek