Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

Startoljon a biztonságra!

Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

"Aki pénzt veszít, sokat veszíthet, aki a lelkesedését veszíti el, az mindenét elveszíti."
(Peter Ebeling)
Ajánlatkérés

Mit takar a biztosítási alkusz elnevezés? Vissza >>

Az alkusz vagy biztosítási bróker, olyan biztosításközvetítő, aki a biztosítási szerződés létrejöttét, fennmaradását, a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásában, ennek megfelelően az ajánlat és a megfelelő biztosító kiválasztásában. Több biztosító ajánlatát elemzi és bemutatja. A biztosítási szerződés véglegesítése előtt ismerteti a megkötendő szerződés feltételeit, tájékoztatja az ügyfelet a biztosító, a felügyeleti szerv és a saját fontosabb nyilvános adatairól. Képviseli az ügyfele érdekeit a biztosítási feltételek szerinti kárrendezésben a jogszerű károk érvényesítésében, a biztosító felé közvetíti az igényeit, közreműködhet a díjbeszedésben is. Az alkusz független, nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetít, hanem az alkusz a vele szerződéses kapcsolatban lévő biztosítók egymással konkurens termékeit egyaránt közvetíti. Irodával kell rendelkeznie. Az alkusz a jelenleg érvényes szabályozás szerint a biztosítóktól kap jutalékot.

Amennyiben igénybe kívánja venni egy biztosítási alkusz szolgáltatásait, akkor első lépésként egy meghatalmazást kell adnia. Ez az un. alkuszi megbízás, ami feljogosítja az alkuszt, hogy a megbízója nevében és helyett, a biztosítóknál a biztosítási igényekkel kapcsolatos intézkedéseket megtegye. Az alkuszi meghatalmazást aláírva, eredetiben kell átadni a biztosítási alkusz számára.

A biztosítási alkusz cégek működési formája Rt., Kft., illetve külföldi független biztosításközvetítői fióktelep formájában, a Pénzügyi Szervezetek állami Felügyelete (PSZÁF) engedélye alapján lehetséges. Az alkusz saját maga felelős az esetleges hibáiért, felelősség-biztosítással rendelkezik, melyet a 2003. évi LX. Törvény 39. §(1) (Bit.) az alábbiak szerint határoz meg:

Legalább káreseményenkénti 1 120 200.- euró/káresemény, és évente összesen minimum 1 680 300.- euró összegű, az egész Európai Unióra kiterjedő felelősség-biztosítással, vagy 1 680 300.- euró értékben vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

Az alkusz szakképesítése

A Biztosítási Törvény (2003. évi LX. Törvény) előírja, hogy a biztosítási alkusz rendelkezzen felsőfokú végzettséggel, vagy OKJ államilag elismert biztosításszakmai szakképesítéssel, vagy szakirányú független hatósági vizsgával (PSZÁF), és ezen okiratot az ügyfél illetve a szakhatóság kérésére be is tudja mutatni.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

A biztosítási alkuszok nyilvántartása

A Biztosítási Törvény (2003. évi LX. Törvény) előírása szerint a Pénzügyi Szervezetek állami Felügyelete (PSZÁF) tartja nyilván az alkuszokat. A Felügyelet a biztosítási szektorban szereplő biztosítók, alkuszok, többes ügynökök és szaktanácsadók nyilvántartására egy on-line regisztert működtet. A biztosításközvetítői tevékenység nem kezdhető el és nem folytatható regisztrálás nélkül, vagyis biztosításközvetítői tevékenységet kizárólag olyan gazdálkodó szervezet és természetes személy végezhet, aki szerepel a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban. A nyilvántartás egyik célja, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen a biztosításközvetítő természetes személyek és gazdálkodó szervezetek adatai. Ezt a nagyközönség a PSZÁF honlapján érheti el.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!