Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

Startoljon a biztonságra!

Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

"Az emberek néha felbuknak az igazságban, de aztán felpattannak, és nyargalnak tovább, mintha mi sem történt volna."
(Winston Churchill)
Ajánlatkérés

Gépjármű biztosítások Vissza >>

1.) Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (Röviden: Kgfb)

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a 2009. évi LXII. Törvény által szabályozottan a közúti forgalomban való részvétel feltétele. A biztosítási szerződés megkötésére az üzembentartó köteles. A gépjármű tulajdonjog/üzembentartói jog megszerzése esetén az új üzembentartó a biztosítási szerződés megkötésére haladéktalanul köteles. Amennyiben törvényi kötelezettségének az üzembentartó nem tesz eleget, úgy fedezetlenségi díjat köteles fizetni. A törvényi kötelezettség a hatósági engedélyre és jelzésre kötelezett gépjárművekre vonatkozik, amelyeket beépített erőgép hajt, továbbá ebbe a körbe tartozik a pótkocsi, a félpótkocsi, a mezőgazdasági vontató, a négykerekű segédmotoros kerékpár (quad), lassú jármű és munkagép, továbbá hatósági engedélyre és jelzésre nem kötelezett segédmotoros kerékpár. A biztosított által mások vagyonában, testi épségében okozott károkra nyújt fedezetet önrész alkalmazása nélkül.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!

2.) Casco

Olyan önkéntesen választható vagyonbiztosítás, amely a biztosító által vállalt alap- és kiegészítő kockázatok bekövetkezése estén nyújt fedezetet, jellemzően önrész kikötésével.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!