Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

Startoljon a biztonságra!

Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

"A derék ember élete legyen oly tiszta, hogy a bűnnek még a gyanúja se férjen hozzá."
(Aiszkhinész)
Ajánlatkérés

Önkéntes nyugdíj- és egészségpénztár Vissza >>

1.) Önkéntes nyugdíjpénztár:

Az Önkéntes nyugdíjpénztár a nyugdíjcélú öngondoskodás egyik kedvező formája, tagként 16 éves kortól bárki beléphet, aki anyagi lehetőségeihez mérten kíván nyugdíj célú megtakarítást gyűjteni. A belépéssel a tagok vállalják az önkéntes nyugdíjpénztár alapszabályában meghatározott, minimum tagdíj megfizetését. Az önkéntes nyugdíjpénztár a befizetett tagdíjból működési és likviditási tartalékot képez. A tartalékképzés százalékos mértéke az éves befizetések mértékétől függ.

Portfolióválasztási lehetőségnek köszönhetően a tagok kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten tudják gyarapítani a nyugdíjpénztári számlán felhalmozott összeget.

Érdemes tudni:

Nyugdíjjogosultság megszerzése esetén a tag kérhet egyenlege terhére egyösszegű vagy határozott idejű járadék formájában történő kifizetést is.

10 év után: a nyugdíjkorhatár elérése előtt, de a 10 év várakozási idő letelte után a hozam adómentesen, míg a tőkerész személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás megfizetésének terhe mellett vehető fel.
A tagdíjfizetést a munkáltató részben vagy egészben átvállalhatja.
Adókedvezmény vehető igénybe: az egyéni tagdíjbefizetéseink után 20%, de maximum 150.000 Ft adókedvezmény vehető igénybe.
Tagi kölcsön igényelhető: legalább hároméves tagság után az nyugdíjpénztári egyenleg terhére igényelhető az önkéntes nyugdíjpénztár alapszabályában meghatározott mértékig és feltétele szerint.
Banki hitelfedezetként is felhasználható meghatározott keretek között.
Örökölhető: lehetőség van kedvezményezett megadására, amely később szabadon módosítható.

2.) Önkéntes egészségpénztár:

Az egészségpénztárak célja és feladata az egészségügyi kockázatok csökkentése olyan szolgáltatások és termékek finanszírozásával, amely elsősorban egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, betegségek felismerését és másodsorban a betegséggel kapcsolatos kiadások csökkentését szolgálják.

Az egészségpénztár alapszabálya határozza meg a minden pénztártagra kötelezően előírt egységes tagdíj mértékét.

Az egészségpénztári tagok befizetéseiből működési és likviditási tartalékot képez, amelynek mértékét a pénztár alapszabálya határozza meg.

Az egészségpénztárak pénztári kártyát bocsáthatnak ki, így szolgáltatásaik elszámolását kártyás elszámoló rendszeren keresztül is bonyolíthatják.

Érdemes tudni
Az egyéni tagdíjbefizetés után 20%, de maximum 150 000 Ft adókedvezmény vehető igénybe.
Az egészségszámlán felhalmozott megtakarításból két évre lekötött egyenleg után további 10% adókedvezmény vehető igénybe.
Kamatadó mentes megtakarítás.
Közeli hozzátartozó is igénybe veheti, amennyiben szolgáltatási kedvezményezettként a pénztárnak bejelentésre kerül.
Örökölhető: kedvezményezett megadása esetén hagyatéki eljárás nélkül a felhalmozott megtakarítás kifizethető.
A tagdíjfizetést a munkáltató részben vagy egészben átvállalhatja.

Amennyiben az önkéntes egészségpénztár önsegélyező pénztárként is működik, úgy az alapszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a számlán felhalmozott összeg terhére további szolgáltatások vehetők igénybe. Ide tartozhat például a szülési segély, gyermekgondozási és nevelési támogatás, munkanélküliek támogatása, rokkantsági járadék és ápolási díj kiegészítés, temetési szolgáltatás, beiskolázási támogatás, felsőoktatási költségtérítés, idősgondozás támogatása, lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása.

A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse irodánkat!