Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

Startoljon a biztonságra!

Start-R Biztosítási Alkusz Kft.

"Ha fogalmad sincs, merre mész, minden út oda vezet."
(Abraham Lincoln)
Ajánlatkérés

Tudta-e?

Amit a magyar forgalmi rendszámokról tudni érdemes

Magyarországon a gépjárműveken jelenleg 6 karakter hosszúságú forgalmi rendszámok vannak használatban. Ezek sorozatrendszám esetén három betű, három szám felosztásban követik egymást, fehér alapon fekete karakterekkel. Bérfuvarozók esetében sárga az alapszín. A jelenlegi sorozat kibocsátása 1990 augusztusában kezdődött.

Milyen rendszámok fordulnak elő ezen kívül?

Diplomata rendszám – DT

A világoskék alapon fehér karakterekkel készülő, DT betűvel kezdődő rendszámot a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek s ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik járművein használják.                                       

CK

Fehér alapon piros betűkkel készül a CK-s rendszám, amely az előző pontban említett képviseletek, szervezetek igazgatási, műszaki és kisegítő személyzetének nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járművein használható.

H, M, R, NAV, RR

A Magyar Honvédség járműveire a H, a rendőrség járműveire az R, az Országos Mentőszolgálat járműveire az M kezdő-betűjelű, a NAV, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire a NAV és az RR betűjelű különleges rendszámtábla szerelhető fel, ami a jármű forgalomból történő kivonása után e szervek más járműveire is felszerelhető.

SP

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet alapján versenycélú járműnek minősített, versenyzési célra használható járművekre szánt különleges rendszámtábla kezdődik ezekkel a karakterekkel.

OT

Muzeális korú és általában tisztességes állapotú autók (oldtimer) kaphatnak OT-s rendszámot. Cserébe nem kell minden járművekkel szemben támasztott feltételnek megfelelniük. Nyilván erre egy fél évszázados autó nem is lenne képes.

S, R

A négykerekű segédmotoros kerékpárok kaphatnak S, vagy R karakterrel kezdődő rendszámot.

Sárga rendszám

A szabványostól eltérő, sárga alapszínű rendszámot kapnak a közúti közlekedési szolgáltatást végző taxik, fuvarozók.

P, Z, CD, V, E, M, U, X

Ezek mind ideiglenes rendszámok. Az ideiglenes rendszámtáblát önjáró munkagépre, és azon járművekre kell kiadni, amelyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, vagy amelynek az állandó rendszámmal történő közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges.

P: Jármű javítási és jármű kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármű más EGT-államba történő javítási, vagy kereskedelmi jellegű szállítása, vagy kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett járműre P betűjelű rendszámot adnak.

Z: A belföldön vásárolt, illetve a belföldön forgalomba helyezett jármű kivitelére, indokolt esetben a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállítására, az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára, a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására, a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új gépjármű külföldre viteléhez és visszahozatalához – kiállításra vitel – Z betűjelű rendszámot kell felszerelni.

CD: Az eredetileg DT vagy CK betűjelű olyan járműre, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják, CD betűjelű rendszám kerül.

V: A tartósan belföldön üzemeltetett, ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre olyan V betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni, amelynek érvényessége a vámhatóság által meghatározott újrakiviteli határidőhöz igazodik. Amikor az autó elhagyja az országot, a rendszámtáblát le kell adni.

E: Kizárólag csak Európai Unión kívülről behozott járművekre lehet kiállítani, csak egyszeri alkalommal. Az E rendszám, illetve az ahhoz tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély maximum 6 hónapig érvényes.

M: a forgalomba helyezésre nem kötelezett mezőgazdasági erőgépek tulajdonosa, üzembentartója igényelheti az M betűjelű rendszámtáblát.

U, X: U-val kezdődő, három betű, három számból álló rendszámot kapnak a motorok, X-szel kezdődő, szintén három betű, három számból állót az utánfutók.

Egyedi rendszámok

Akinek a rendszám is önkifejezési eszköz és nem éri be a véletlenszerűen neki kiosztott GAY-001-egyel, az sok-sok pénzért vehet magának SIKER-1, NORI-69, vagy SEX-001 feliratú rendszámot is. Az árak durván 100 és 400 ezer forint között mozognak.

Mi van, ha elveszett?

Az elveszett rendszám pótlása nem könnyű dolog, és logikus, hogy ezzel a lehetőséggel egyszer lehet élni. Feltéve, ha csak az egyik veszett, vagy lopták el. Ilyen helyzetben a lakhely vagy telephely szerint illetékes kormányhivatalnál lehet megrendelni a cserét. A rendszámot csak egyszeri alkalommal lehet pótoltatni elveszettként, a legközelebbi alkalommal mindenképpen új rendszámot kap az autó. A jogszabály minden rendszámfajtára érvényes, és az elveszett vagy ellopott rendszámtábla pótlásához rendőrségi engedély nem szükséges.

Szép újat lehet kérni?

Lehet. Ha megrongálódott, kifakult, megrágta a moly, akkor minden probléma nélkül lehet újat csináltatni. Lényeg, hogy azonosítható legyen a rendszám. Ilyen esetben a régit leadva, akár végtelenszer is kérhetünk új, az eredetivel megegyező tartalmú rendszámot. Ha régebbi D-típusú, matrica rendszámot akar valaki cseréltetni, arra számítson, hogy azt már csak az új, 520×110 mm-es méretben készítik el.

Fólia- és “kocka” rendszám

Amennyiben indokolt, – például valamiért fokozott sérülésnek van kitéve a rendszám, vagy egyszerűen fizikailag nem fér el az autón – akkor a meglévő hagyományos rendszám helyett kérhető fólia, vagy úgynevezett B-típusú, kétsoros rendszám is. Ennek igényléséhez a közlekedési hatóság igazolása szükséges.

Zöld rendszám

Ebből július eleje óta már több is van, korábban fehér alapon zöld számos rendszámot kaptak a mezőgazdasági gépek, illetve az erdészeti kiközelítő gépek, ezek két betűből és négy számból álltak. Azonban egyes Kormányhivataloknál már igényelhető az új, a környezetkímélő autókra szánt zöld rendszám, amelyből elkészült az első próbanyomat is. Július 1-től a villany- és hibrid hajtású járművek jelölésére használható a zöld alapszínű különleges rendszámtábla.

A zöld rendszám lesz a feltétele a különböző kedvezmények igénybevételének, amelyeket csak a hosszabb távon – 25 km – is tisztán elektromos hajtással közlekedő járművek kaphatnak meg. Az, hogy mik ezek a kedvezmények, még senki nem tudja, de őszre állítólag kiderül.

2017.07.27.

Vissza